ALTERNATIVA, KTEROU OCENÍTE


DENSOFIX

Jemná stěrka pro opravy povrchu betonu

DENSOFIX je jednosložková suchá maltová směs určená zejména pro opravy a vytmelení poškoze-ných a opravených povrchů betonových a železobetonových povrchů. Na stěrku DENSOFIX může být nanášen libovolný typ sekundární ochrany v závislosti na expozici opravené konstrukce.

Zobrazit technický list

Zobrazit bezpečnostní list

Zobrazit prohlášení o vlastnostech