ALTERNATIVA, KTEROU OCENÍTE


DENSOFIX XP

Jemná stěrka pro opravy povrchu betonu s přísadou XYPEX ADMIX C-1000

DENSOFIX XP je jednosložková suchá jemnozrnná maltová směs určená zejména pro opravy a vytmelení poškozených a opravených povrchů betonových a železobetonových povrchů. Na stěrku DENSOFIX XP může být nanášen libovolný typ sekundární ochrany v závislosti na expozici opravené konstrukce. Na povrchu betonové konstrukce vytváří izolační vrstvu nepropustnou pro vodu, oleje, organická rozpouštědla, ropné produkty apod.

Zobrazit technický list

Zobrazit bezpečnostní list

Zobrazit prohlášení o vlastnostech