ALTERNATIVA, KTEROU OCENÍTE


DENSOFIX SF

Velmi jemná stěrka pro opravy povrchu betonu.

DENSOFIX SF je jednosložková polymercementová suchá maltová směs určená zejména pro opravy nových monolitických železobetonových konstrukcí. Dále pak vytmelení povrchově poškozených betonových konstrukcí a rovněž sjednocení a vytmelení opravených betonových a železobetonových konstrukcí. Na stěrku DENSOFIX SF může být nanášen libovolný typ sekundární ochrany v závislosti na expozici opravené konstrukce.

Zobrazit technický list

Zobrazit bezpečnostní list

Zobrazit prohlášení o vlastnostech