ALTERNATIVA, KTEROU OCENÍTE


DENSOFIX FAW

Jednosložková suchá stěrková hmota na polymercementové bázi, s fotoaktivní přísadou

DENSOFIX FAW je jednosložková suchá maltová směs bílé barvy určená zejména pro opravy a převrstvení
poškozených a opravených povrchů betonových a železobetonových konstrukcí. Stěrka DENSOFIX FAW je určena
pro vytvoření trvale fotoaktivního povrchu, který na místech vystavených UV záření odbourává organické
nečistoty ulpělé na povrchu konstrukce a současně odstraňuje oxidy dusíku ze vzduchu (emise např. z dopravy).

Zobrazit technický list