ALTERNATIVA, KTEROU OCENÍTE


DENSOFIX EEC

Vodivá kompozitní stěrka

DENSOFIX EEC je jednosložková vodivá suchá cementová kompozitní stěrka určená zejména pro opravy stáva-jících vodivých konstrukcí zbudovaných například z materiálu BETOSAN EEC a to v rámci zlepšení uzemnění stožárů přenosové a distribuční soustavy elektrické energie, trakčního vedení, produktovodů, datových sítí, vysí-lačů a budov (obytných a průmyslových) apod. Vyhovuje požadavkům normy ČSN EN IEC 62561-7 Součásti systému ochrany před bleskem (LPSC) – Část 7: Požadavky na směsi zlepšující uzemnění. Jedná se o vodivou stěrkovou směs, která je určena která je určena jako doplněk systému s materiálem BETOSAN EEC v rámci ochrany před bleskem a přepětím dle normy ČSN EN 62305-1 Ochrana před bleskem – Část 1: Obecné principy. Doporučená tloušťka jedné vrstvy malty je od 2 do 4 mm.

Zobrazit technický list