ALTERNATIVA, KTEROU OCENÍTE


DENSOFIX ARG

Jemná stěrka pro opravy povrchu betonu

DENSOFIX ARG je jednosložková suchá maltová směs určená pro opravy a vytmelení poškozených a opravených povrchů betonových a železobetonových povrchů zejména tam, kde je povrch konstrukce vystaven zvýšenému obrusu a mechanickému namáhání. Dále nalézá uplatnění při opra-vách hydrotechnických děl a konstrukcí obtékaných vodou, povrchů vystavených zvýšenému mrazo-vému a atmosférickému namáhání. Na stěrku DENSOFIX ARG může být nanášen libovolný typ sekundární ochrany v závislosti na expozici opravené konstrukce.

Zobrazit technický list

Zobrazit bezpečnostní list

Zobrazit prohlášení o vlastnostech