ALTERNATIVA, KTEROU OCENÍTE


DENSOCURE W

Ošetřovací postřik / hydrofobní impregnace

DENSOCURE W je jednosložková vodou ředitelná kompozice na bázi modifikoveného styrenakrylátového kopolymeru, která se používá jednak pro omezení ztrát záměsové vody z nově nanesených a reprofilovaných vrstev při opravách železobetonových konstrukcí, jednak při betonáži a zhotovení betonových prvků a ploch. Kromě toho DENSOCURE W nachází uplatnění při ošetření podlahových konstrukcí opatřených obrusuvzdornou vrstvou vsypů řady DENSOTOP. Aplikací přípravku se jednak omezuje ztráta záměsové vody a je dosaženo lepšího vytvrzení povrchu podlahy, jednak dochází ke snížení nasákavosti a uzavření pórového systému povrchové vrstvy podlahy. Tím se dosahuje zvýšení chemické odolnosti povrchu podlah a je usnadněna jejich údržba.

Zobrazit technický list

Zobrazit bezpečnostní list

Prohlášení o vlastnostech