ALTERNATIVA, KTEROU OCENÍTE


DENSOCURE W forte

Uzavírací a finalizační nátěr

DENSOCURE W forte je jednosložková kompozice na bázi modifikované styrenakrylátové disperze, která se používá pro finalizaci povrchů cementových malt a betonů při provádění oprav železobetonových konstrukcí. Současně se používá při betonáži a zhotovení nových betonových prvků a ploch. Aplikací přípravku se jednak omezuje ztráta záměsové vody a je dosaženo lepšího vytvrzení povrchu, jednak dochází ke snížení nasákavosti a uzavření pórového systému povrchové vrstvy. Tím se dosahuje zvýšení chemické odolnosti povrchu konstrukce a je usnadněna jejich údržba. Krom toho se osvědčuje i pro povrchovou ochranu režného zdiva, pálené krytiny i přírodního kamene vůči vodě a působení agresivních složek atmosféry. Výrazně omezuje sprašování povrchu a jeho následné špinění.

Zobrazit technický list

Zobrazit bezpečnostní list

Zobrazit prohlášení o vlastnostech