ALTERNATIVA, KTEROU OCENÍTE


DENSOCURE R

Ošetřovací postřik

DENSOCURE R je jednosložková kompozice na bázi syntetických pryskyřic, která se používá pro omezení ztrát záměsové vody z cementových malt a betonů při provádění oprav železobetonových konstrukcí, resp. při betonáži a zhotovení nových betonových prvků a ploch. DENSOCURE R dále nachází uplatnění zejména při ošetření podlahových konstrukcí opatřených obrusuvzdornou vrstvou vsypů řady DENSOTOP. Aplikací přípravku se jednak omezuje ztráta záměsové vody a je dosaženo lepšího vytvrzení povrchu podlahy, jednak dochází ke snížení nasákavosti a uzavření pórového systému povrchové vrstvy podlahy. Tím se dosahuje zvýšení chemické odolnosti povrchu podlah a je usnadněna jejich údržba.

Zobrazit technický list

Zobrazit bezpečnostní list

Zobrazit prohlášení o vlastnostech