ALTERNATIVA, KTEROU OCENÍTE


DENSOCURE R forte

Uzavírací a finalizační nátěr

DENSOCURE R forte je jednosložková kompozice na bázi syntetických pryskyřic, která se používá pro finalizaci povrchů cementových malt a betonů při provádění oprav železobetonových konstrukcí. Současně se používá při betonáži a zhotovení nových betonových prvků a ploch. DENSOCURE R forte dále nachází uplatnění při ošetření a finalizaci podlahových konstrukcí. Aplikací přípravku se jednak omezuje ztráta záměsové vody a je dosaženo lepšího vytvrzení povrchu podlahy, jednak dochází ke snížení nasákavosti a uzavření pórového systému povrchové vrstvy podlahy. Tím se dosahuje zvýšení chemické odolnosti povrchu podlah a je usnadněna jejich údržba. Krom toho se osvědčuje i pro povrchovou ochranu režného zdiva, pálené krytiny i přírodního kamene vůči vodě a působení agresivních složek atmosféry.

Zobrazit technický list

Zobrazit bezpečnostní list

Zobrazit prohlášení o vlastnostech