ALTERNATIVA, KTEROU OCENÍTE


DENSOCURE R color

Uzavírací a finalizační barevný nátěr

DENSOCURE R color je jednosložková kompozice na bázi syntetických pryskyřic, která se používá pro finalizaci a barevné sjednocení povrchů cementových malt a betonů při provádění oprav železobetonových konstrukcí. Současně se používá při betonáži a zhotovení nových betonových prvků a ploch. DENSOCURE R color dále nachází uplatnění při ošetření a finalizaci podlahových konstrukcí. Aplikací přípravku se jednak omezuje ztráta záměsové vody a je dosaženo lepšího vytvrzení povrchu podlahy, jednak dochází ke snížení nasákavosti a uzavření pórového systému povrchové vrstvy podlahy. Tím se dosahuje zvýšení chemické odolnosti povrchu podlah a je usnadněna jejich údržba. Ošetřeným povrchům poskytuje dlouhodobou ochranu vůči vodě a atmosférickým vlivům.

Zobrazit technický list

Zobrazit bezpečnostní list