ALTERNATIVA, KTEROU OCENÍTE


COROLIT ZH

Extrémně chemicky odolná tixotropní malta pro zdění

COROLIT ZH je jednosložková suchá maltová směs určená zejména pro zdění tam, kde se uplatní výborné mechanické vlastnosti, extrémní chemická odolnost a vodotěsnost, např. hydrotechnické a kanalizační objekty, jímky, šachty a další vodohospodářské objekty. Malta má výbornou přídržnost k pálené keramice, betonu a dalším silikátovým podkladům.
Její chemická odolnost byla testována dle německé normy DIN 19573 „Malta pro výstavbu a obnovu stok a kanalizačních přípojek vně budov.“ Vytváří izolační vrstvu nepropustnou pro vodu, oleje, biogenní kyselinu sírovou, organická rozpouštědla, ropné produkty a nejrůznější další k cementovému tmelu agresivní chemikálie.

Zobrazit technický list

Zobrazit bezpečnostní list

Zobrazit prohlášení o vlastnostech