ALTERNATIVA, KTEROU OCENÍTE


COROLIT WSC

Extrémně chemicky odolná prefabrikovaná torkretová směs určená jako náhrada konstrukčního vodotěsného betonu v kvalitové třídě na úrovni C 30/37

COROLIT WSC je určen zejména pro aplikaci suchým nástřikem (torkretováním) pro zhotovení svislých hydroizolačních vrstev na betonovém a cihelném podkladu. Uplatnění nalézá zejména při opravách zděných a beto-nových kanalizačních stok a jiných chemicky extrémně namáhaných konstrukcí. Jeho chemická odolnost byla testována dle německé normy DIN 19573 „Malta pro výstavbu a obnovu stok a kanalizačních přípojek vně budov.“ Dále nalézá uplatnění při opravách prosakujících betonových a železobetonových konstrukcí. Na povrchu betonové konstrukce vytváří izolační vrstvu nepropustnou pro vodu, oleje, biogenní kyselinu sírovou, organická rozpouštědla, ropné produkty a nejrůznější další k cementovému tmelu agresivní chemikálie

Zobrazit technický list

Zobrazit bezpečnostní list

Zobrazit prohlášení o vlastnostech