ALTERNATIVA, KTEROU OCENÍTE


COROLIT SM

Extrémně chemicky odolná hydroizolační tixotropní správková malta

COROLIT SM je jednosložková tixotropní suchá správková malta určená zejména pro opravy železobetonových a zděných konstrukcí se současnou hydroizolační funkcí. Uplatnění nalézá zejména při opravách zděných a betonových kanalizačních stok a jiných chemicky extrémně namáhaných konstrukcí. Tato chemická odolnost byla testována dle německé normy DIN 19573 „Malta pro výstavbu a obnovu stok a kanalizačních přípojek vně budov.“ Na povrchu betonové konstrukce vytváří izolační vrstvu nepropustnou pro vodu, oleje, biogenní kyselinu sírovou, organická rozpouštědla, ropné produkty a nejrůznější další k cementovému tmelu agresivní chemikálie

Zobrazit technický list

Zobrazit bezpečnostní list

Zobrazit prohlášení o vlastnostech