ALTERNATIVA, KTEROU OCENÍTE


COROLIT RI

Extrémně chemicky odolná cementojílová injektážní suchá kompozice

COROLIT RI se používá pro zpevňující a těsnící injektáž propustných a zvodnělých štěrkových a horninových vrstev situovaných za rubem ostění kanalizačních stok. Konsoliduje okolí kanalizačních stok, tunelů, kolektorů, kleneb apod. COROLIT RI snadno penetruje i do jemných pórů a vlasových trhlin. Vyniká dlouhou otevřenou dobou a rych-lým následným zpevněním. Má extrémní chemickou odolnost, která byla testována dle německé normy DIN 19573 „Malta pro výstavbu a obnovu stok a kanalizačních přípojek vně budov.“ Vytváří izolační vrstvu nepro-pustnou pro vodu, oleje, biogenní kyselinu sírovou, organická rozpouštědla, ropné produkty a nejrůznější další k cementovému tmelu agresivní chemikálie. Současně zpevňuje zeminové prostředí.

Zobrazit technický list

Zobrazit bezpečnostní list

Zobrazit prohlášení o shodě