ALTERNATIVA, KTEROU OCENÍTE


COROFIX

Jemná vysoce chemicky odolná stěrka pro opravy povrchu betonu s přísadou XYPEX ADMIX C-1000

COROFIX je jednosložková suchá jemnozrnná maltová směs určená zejména pro opravy
a vytmelení poškozených a opravených povrchů betonových a železobetonových povrchů, vystavených zvýšenému koroznímu namáhání. Na povrchu betonové konstrukce vytváří izolační vrstvu nepropustnou pro vodu, oleje, organická rozpouštědla, ropné produkty apod. Na stěrku COROFIX může být nanášen libovolný typ sekundární ochrany v závislosti na expozici opravené konstrukce.

Zobrazit technický list

Zobrazit bezpečnostní list

Zobrazit prohlášení o vlastnostech