ALTERNATIVA, KTEROU OCENÍTE


CARBOFIX ADHESIVE HM

Tixotropní epoxidové lepidlo s vysokým modulem pružnosti – součást zesilovacího systému BETOSAN CRC

CARBOFIX ADHESIVE HM je speciálně formulované dvousložkové tixotropní lepidlo na bázi epoxidové pryskyřice, které se používá zejména pro lepení uhlíkových pásků (BETOSAN CRC) na železobeton, ocel, dřevo a další podklady. Typickým příkladem je použití pro aplikace uhlíkových pásků na stropních nebo na svislých plochách, a na spodních lících nosníků, kde vynikající přilnutí k podkladu představuje nezbytnost pro dosažení maximální pevnosti výsledného spoje. Podobně tomu je na stěnách a na jakýchkoliv plochách, kde spojení uhlíkového pásku s podkladem představuje kritický parametr. CARBOFIX ADHESIVE HM se dále používá pro tuhé a pevné spojení prvků z betonu, panelů, spojení beton-ocel nebo dřevo. Používá se také jako tixotropní malta pro opravu a zesílení
konstrukcí.

Zobrazit technický list

Zobrazit prohlášení o vlastnostech

Zobrazit bezpečnostní list – složka A

Zobrazit bezpečnostní list – složka B