ALTERNATIVA, KTEROU OCENÍTE


BETOSIL W

Jednosložkový vodou ředitelný ochranný nátěr na bázi silikon-akrylátové pryskyřice

BETOSIL W je jednosložková vodou ředitelná nátěrová kompozice na bázi specielně formulované silikon-akrylátové pryskyřice, která se používá především pro ochranné nátěry betonových a železobetonových konstrukcí. Výborně se osvědčuje k ochraně pohledového betonu. BETOSIL W je určen především do takových podmínek, kde je vyžadována vysoká paropropustnost (propustnost pro vodní páry) a současně je nutno chránit povrch před nepříznivými vlivy atmosféry. Výrazně brání karbonataci, dobře odolává atmosférickému zatížení i působení CHRL. Dobře také odolává kondenzátům se zvýšenou kyselostí (chemické provozy, dopravní stavby apod.).

Zobrazit technický list

Zobrazit bezpečnostní list

Zobrazit prohlášení o vlastnostech