ALTERNATIVA, KTEROU OCENÍTE


BETOSAN® CRC UPL

Uhlíkový pásek (lamela) – součást zesilovacího systému BETOSAN CRC

BETOSAN CRC UPL je epoxi-uhlíkový pásek (lamela), který se používá jako dodatečná externí lepená tahová výztuž železobetonových, ocelových či dřevěných konstrukcí. Používá se pro následné zesílení obytných budov, průmyslových budov, parkovacích garáží, mostů atp. BETOSAN CRC má modul pružnosti 165, 170, 210 GPa.

Zobrazit technický list