ALTERNATIVA, KTEROU OCENÍTE


BETOLIT EP 0-1 DC W

Nízkovizkózní epoxidová pryskyřice pro podklady se zvýšenou vlhkostí

BETOLIT EP 0-1 DC W je epoxidová kompozice na bázi specielně formulované nízkoviskózní epoxidové pryskyřice, tolerující zvýšenou vlhkost podkladu. Používá se zejména pro zhotovení kotevně impregnačních nátěrů, pečetících vrstev a vystěrkování rýh a prohlubní podle ZTV-BEL-B 99, dále nalézá uplatnění jako spojovací (adhezní) můstek pod stěrky a povlaky z epoxidových polymermalt a betonů na podkladech se zbytkovou vlhkostí do 8%.

Zobrazit technický list

Zobrazit prohlášení o vlastnostech

Zobrazit bezpečnostní list – složka A

Zobrazit bezpečnostní list – složka B