ALTERNATIVA, KTEROU OCENÍTE


BETOLIT EP 0-1 DC flex

Nízkovizkózní pružná epoxidová zálivková pryskyřice

BETOLIT EP 0-1 DC flex je pružná epoxidová kompozice na bázi specielně formulované epoxidové pryskyřice, která se používá zejména pro vyplnění kontrakčních spár v podlahových nášlapných vrstvách. Kompozici je rovněž použitelná pro vyplnění a uzavření trhlin a neprosakujících pracovních spár. Uplatňuje se i při nízkotlaké injektáži. Vytvrzená kompozice odolává řadě agresivních médií a v tomto ohledu nalézá uplatnění i při ochraně a těsnění podlahových souvrství a železobetonových konstrukcí v chemických a dalších provozech.

Zobrazit technický list

Zobrazit prohlášení o shodě

Zobrazit bezpečnostní list – složka A

Zobrazit bezpečnostní list – složka B