ALTERNATIVA, KTEROU OCENÍTE


BETOLASTIC primer

Penetrace zvyšující přilnavost BETOLASTIC tmelu

BETOLASTIC primer je penetrace zvyšující přilnavost BETOLASTIC tmelu k podkladům
specifikovaných v tabulce. Více informací o tmelech řady BETOLASTIC lze získat z jednotlivých technických listů výrobků a z technologického postupu pro jejich aplikaci.

Zobrazit technický list

Zobrazit bezpečnostní list

Zobrazit prohlášení o shodě