ALTERNATIVA, KTEROU OCENÍTE


BETOFIX Zn

Dvousložkový ochranný epoxidový nátěr ocelových konstrukcí exponovaných zvýšenému koroznímu zatížení plněný metalickým zinkem

BETOFIX Zn je dvousložková nátěrová kompozice na bázi epoxidových pryskyřic s přídavkem metalického zinku, který poskytuje vysoce účinnou katodickou ochranu proti korozi. BETOFIX Zn se používá především jako ochranný nátěr ocelových konstrukcí, vystavených zvýšenému koroznímu namáhání (prostředí C3-C5) či na konstrukce trvale vystavené periodickému ostřiku vodou. BETOFIX Zn je určen především do chemických provozů, čistíren odpadních vod, dále jako ochrana konstrukcí, vystavených působení agresivních chemikálií, jako jsou dopravní stavby, ocelové součásti parkovacích domů, v energetice či petrochemickém průmyslu. BETOFIX Zn odolává dlouhodobě účinkům solných roztoků, zředěných kyselin i alkalických roztoků. S ohledem na zvýšenou korozní odolnost je BETOFIX Zn obzvlášť vhodný na ochranu ocelových konstrukcí mostů, venkovních schodišť i dalších ocelových konstrukcí, které mohou přicházet do styku s agresivními solnými roztoky.

Zobrazit technický list

Zobrazit prohlášení o vlastnostech

Zobrazit bezpečnostní list – složka A

Zobrazit bezpečnostní list – složka B