ALTERNATIVA, KTEROU OCENÍTE


BETOFIX SW

Dvousložkový ochranný nátěr tolerantní k vlhkosti na bázi epoxidových pryskyřic

BETOFIX SW je dvousložková nátěrová kompozice na bázi specielně formulovaných epoxidových pryskyřic, která se používá především pro ochranné nátěry betonových a železobetonových konstrukcí vystavených zvýšenému koroznímu namáhání ať již složkami okolní atmosféry či na konstrukci působících provozních médií. V kombinaci s penetrací BETOLIT KPW je kompozice určena k aplikaci na mladé betony s zvýšeným obsahem zbytkové vlhkosti. BETOFIX SW je určen především do takových provozních podmínek, kde je vyžadována vysoká parotěsnost (nepropustnost pro vodní páry) a dále tam, kde je nutno beton a především železobeton účinně chránit vůči karbonataci (působení oxidu uhličitého).
BETOFIX SW odolává dlouhodobě účinkům organických rozpouštědel, trvale benzinu, mot. naftě, anorganickým oxidačním činidlům, solným roztokům, zředěným organickým kyselinám a alkalickým roztokům.

Zobrazit technický list

Zobrazit prohlášení o vlastnostech

Zobrazit bezpečnostní list – složka A

Zobrazit bezpečnostní list – složka B