ALTERNATIVA, KTEROU OCENÍTE


BETOFIX SR

Dvousložkový chemicky a mechanicky odolný ochranný nátěr na bázi epoxidových pryskyřic

BETOFIX SR je dvousložková nátěrová kompozice na bázi specielně formulovaných epoxidových pryskyřic s obsahem skleněných vláken. Používá se především pro ochranné nátěry betonových a
železobetonových konstrukcí vystavených zvýšenému mechanickému namáhání a namáhání chemickými sloučeninami. Jedná se o ochranu konstrukcí typu sedimentačních nádrží, záchytných jímek a
nádrží ČOV. Dále se osvědčuje pro ochranu pojížděných povrchů či povrchů vystavených abrazi. BETOFIX SR odolává dlouhodobě účinkům organických rozpouštědel, trvale benzinu, motorové naftě,
anorganickým oxidačním činidlům, solným roztokům, zředěným organickým kyselinám a alkalickým roztokům. BETOFIX SR odolává trvale teplotní expozici do 120 ºC, krátkodobě do 140 ºC.

Zobrazit technický list

Zobrazit bezpečnostní list – složka A

Zobrazit bezpečnostní list – složka B