ALTERNATIVA, KTEROU OCENÍTE


BETOFIX SOK

Dvousložkový ochranný nátěr ocelových konstrukcí

BETOFIX SOK je dvousložková nátěrová kompozice na bázi epoxidových pryskyřic, která se používá především jako ochranný nátěr ocelových konstrukcí, vystavených koroznímu prostředí C1-C4 či na konstrukce trvale uložené pod vodou. BETOFIX SOK je určen především do chemických provozů, čistíren odpadních vod, dále jako ochrana konstrukcí, vystavených působení agresivních chemikálií. BETOFIX SOK odolává dlouhodobě účinkům organických rozpouštědel, benzinu, motorové naftě, anorganickým oxidačním činidlům, solným roztokům, zředěným organickým kyselinám a alkalickým roztokům.

Zobrazit technický list

Zobrazit bezpečnostní list – složka A

Zobrazit bezpečnostní list – složka B