ALTERNATIVA, KTEROU OCENÍTE


BETOFIX HTR

Dvousložkový ochranný nátěr ocelových konstrukcí exponovaných zvýšeným teplotám

BETOFIX HTR je dvousložková nátěrová kompozice na bázi epoxidových pryskyřic, která se používá především jako ochranný nátěr ocelových konstrukcí, vystavených zvýšenému koroznímu namáhání (prostředí C1-C4) či na konstrukce trvale vystavené zvýšeným teplotám. BETOFIX HTR je určen pře-devším do chemických provozů, čistíren odpadních vod, dále jako ochrana konstrukcí, vystavených působení agresivních chemikálií. BETOFIX HTR odolává dlouhodobě účinkům solných roztoků, zře-děných kyselin i alkalických roztoků. S ohledem na zvýšenou teplotní odolnost je BETOFIX HTR obzvlášť vhodný na ochranu ocelových konstrukcí, které přicházejí do styku s kouřovými plyny a kondenzáty.

Zobrazit technický list

Zobrazit bezpečnostní list – složka A

Zobrazit bezpečnostní list – složka B