ALTERNATIVA, KTEROU OCENÍTE


BENTOSTOP fixativ

Disperzní ochranný nástřik.

BENTOSTOP fixativ se používá zejména v těch případech, kdy není možné zajistit, aby po upevnění pásku BENTOSTOP do pracovní spáry nedošlo před vlastní betonáží k náhodnému kontaktu se srážkovou vodou a tudíž nežádoucímu předčasnému počátku expanze pásku.

Zobrazit technický list

Zobrazit bezpečnostní list

Zobrazit prohlášení o shodě