ALTERNATIVA, KTEROU OCENÍTE


ARMOBET TP 2500/200 MB těsnící plech

Těsnící plech do pracovních spár

ARMOBET TP 2500/200 MB je určen k těsnění technologických a pracovních spár betonových a železobetonových vodotěsných a plynotěsných konstrukcí. Elastická bitumenová vrstva odolává řadě agresivních médií, splaškovým vodám, neutralizačním kalům apod. ARMOBET TP 2500/200 MB je proto možné používat nejen při zajišťování vodotěsnosti bílých van, ale osvědčuje se při zajišťování vodotěsnosti různých dosazovacích, retenčních nádržích, při těsnění konstrukcí ČOV, těsnění vodotěsných staveb v zemědělské výrobě, v potravinářství apod. ARMOBET TP 2500/200 MB je vhodný rovněž pro zajišťování těsnosti nádrží bioplynových stanic.

Zobrazit technický list