ALTERNATIVA, KTEROU OCENÍTE


ARMOBET FL Zn

Upevňovací korozně odolná lišta

ARMOBET FL Zn – ocelový pozinkovaný profilovaný upevňovací prvek je určen k fixaci izolačních membrán řady PROOFEX. Dále k mechanickému kotvení polymerních a polymercementových kom-pozic k podkladu a to zejména při zhotovení a opravách tenkovrstvých podlahových vrstev, při opra-vách nášlapných vrstev schodů, manipulačních ramp a všude tam, kde je nezbytné zajistit dokonalé přikotvení k podkladu.

Zobrazit technický list