ALTERNATIVA, KTEROU OCENÍTE


ARMOBET 40/40/2

Výztužná ocelová svařovaná síť

Ocelová svařovaná síť ARMOBET 40/40/2 je určená k mechanickému kotvení tenkovrstvých sanačních malt k podkladnímu betonu, zejména tam, kde je snížena kvalita podkladního betonu, popř. tam, kde je podklad kontaminován látkami snižujícími adhezi apod. Dále se osvědčuje při opravách mechanicky vysoce namáhaných vodorovných ploch (sklady, garáže, manipulační prostory aj.). Současně se osvědčuje i u podlahových systémů s vestavěným vytápěním apod.

Zobrazit technický list

Zobrazit prohlášení o shodě