ALTERNATIVA, KTEROU OCENÍTE


ARMOBET 40/40/2 EC

Výztužná ocelová svařovaná síť s chemicky odolnou povrchovou úpravou

Ocelová svařovaná síť ARMOBET 40/40/2 EC je určená k mechanickému kotvení tenkovrst-vých sanačních malt k podkladnímu betonu, zejména tam, kde je jednak snížena kvalita podkladního betonu, popř. tam, kde je podklad kontaminován látkami snižujícími adhezi a kde současně je opravovaná konstrukce vystavena zvýšenému koroznímu namáhání. Je proto vhodná pro použití v prostorách s agresivním prostředím, kde ochranný nátěr (povlak) zaručuje trvalou ochranu ocelové sítě proti korozi vyvolané neutralizací cementové matrice, průnikem chloridových iontů apod. Typickým použitím jsou kanalizační objekty, chemický a potravinářský průmysl, energetika, zemědělská výroba aj. Osvědčuje se i při opravách mechanicky vysoce namáhaných vodorovných ploch vystavených posypovým solím (vjezdy, sklady, garáže, externí i interní manipulační prostory aj.). Antikorozní povrchová úprava zároveň umožňuje snížit na minimum tloušťku krycí vrstvy (cca 5 mm). To umožňuje předejít statickému přitížení opravované konstrukce, esteticky nežádoucím dopadům na vzhled opravovaných prvků apod.

Zobrazit technický list

Zobrazit prohlášení o shodě