ALTERNATIVA, KTEROU OCENÍTE


BETOKRYL fixativ W

Jednosložková vodou ředitelná penetrační hmota.

BETOKRYL fixativ W je jednosložková vodou ředitelná penetrační hmota, která se používá především pro penetraci povrchů betonu a železobetonu, dále vápenocementových a cementových omítek, lehčených stavebních hmot, dřeva, dřevovláknitých desek, azbestocementu, podkladů v interiérech i exteriérech před použitím nátěrové hmoty BETOKRYL W.

Zobrazit technický list

Zobrazit bezpečnostní list

Zobrazit prohlášení o vlastnostech