ALTERNATIVA, KTEROU OCENÍTE


BETOSAN® CRC

Uhlíkový pásek (lamela) – součást zesilovacího systému BETOSAN CRC

BETOSAN CRC je epoxi-uhlíkový pásek (lamela), který se používá jako dodatečná externí lepená tahová výztuž železobetonových, ocelových či dřevěných konstrukcí. Používá se pro následné zesíle-ní obytných budov, průmyslových budov, parkovacích garáží, mostů atp. BETOSAN CRC je verze uhlíkového pásku s modulem pružnosti 210 GPa.

Zobrazit technický list