ALTERNATIVA, KTEROU OCENÍTE


Změny ve skladu Plzeň !!!

Vážení přátelé, ke dni 20. 6. 2019 ukončí náš distribuční a prodejní partner Lorenc Logistic s.r.o. svoji činnost v areálu Valcha v Plzni.V této souvislosti jsme nuceni učinit pro zajištění prodeje a distribuce našich materiálů z plzeňského prodejního skladu BETOSAN s.r.o. některá organizační opatření.

Prodejní sklad zůstává na identickém místě, v hale č.2, vrata 6, 7 v areálu Valcha. Novým distribučním partnerem pro prodej a skladování našich výrobků se od 1. 7. 2019 stává společnost POKLOPSYSTEM s.r.o., která bude zboží jménem společnosti BETOSAN s.r.o. ze skladu vydávat. Provozní doba skladu bude tak, jako doposud, pondělí-pátek 8:00 až 16:00. Pro vlastní výdej zboží bude po přechodnou dobu nezbytné telefonicky kontaktovat logistika společnosti POKLOPSYSTEM s.r.o., pana Davida Bláhu, mobil:+420 734 270 159, e-mail: blaha@poklopsystem.cz.

Vzhledem k tomu, že vlastní obsluha skladu bude po přechodné období fyzicky přítomna v kancelářském objektu vzdáleném od vlastního skladu cca 5 – 10 minut, dovolujeme si požádat o kontaktování logistika společnosti POKLOPSYSTEM s.r.o., pana Davida Bláhu, na výše uvedený mobil +420 734 270 159, v potřebném předstihu, tj. alespoň cca 20 minut před předpokládaným příjezdem do skladového areálu. Rádi bychom tak předešli tomu, že v skladovém areálu budete na výdej materiálu zbytečně čekat. Je samozřejmě možné (i vítané) konkrétní hodinu odběru materiálu domluvit s větším předstihem, např. den předem.

Pro jakékoli technické či obchodní konzultace je stále k dispozici obchodní zástupce společnosti BETOSAN s.r.o. pro oblast západních Čech, pan Dalibor Husák mobil:+420 721 697 700, e-mail: husak.d@betosan.cz.

Tak jako doposud bude možné zboží uhradit v hotovosti na místě, držitelé slevových karet (tzv. registrování zákazníci) obdrží slevu 10 % po předložení karty „Registrovaného zákazníka“.

Těšíme se na další spolupráci a věříme, že změny, ke kterým v prodejním skladu v Plzni dochází nebudou mít žádné negativní dopady na odběr a distribuci našich materiálů, naopak věříme, že distribuční služby se tímto krokem zjednoduší a zlepší.

Ing. Václav Pumpr, CSc.

jednatel společnosti BETOSAN s.r.o.