ALTERNATIVA, KTEROU OCENÍTE


Výroba a distribuce materiálů společnosti BETOSAN s.r.o.

Vážení obchodní přátelé.

V souvislosti s nastalou situací, spojenou s šířením onemocnění COVID – 19, a s tím spojenými opatřeními, bychom vás rádi ujistili, že společnost BETOSAN s.r.o. pokračuje ve výrobě a distribuci materiálů bez přerušení a výpadků.

Současně bychom vás chtěli ujistit, že jsme v souladu s doporučeními hygieniků nastavili přísnější interní pravidla pro styk osob a hygienu. Spolupracovníci a zaměstnanci společnosti, kteří navštívili v uplynulých dnech evropské státy zařazené do rizikových oblastí, dodržují předepsanou karanténu. Současně byla přijata taková preventivní opatření, aby jakýkoli náznak onemocnění, nebo rizikový styk s potencionálně nakaženou osobou, byl adekvátně řešen, např. karanténou daného zaměstnance.

Společnost BETOSAN s.r.o. plánuje postupné testování zaměstnanců (dle možností) tak, aby byla vyloučena možnost šíření nákazy.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Pokud by došlo ke změně situace, budeme vás samozřejmě operativně informovat.

BETOSAN s.r.o.