ALTERNATIVA, KTEROU OCENÍTE


PROVOZ SKLADŮ BETOSAN

Vážení obchodní přátelé.

Chceme vás ujistit, v souvislosti s nastalou situací, spojenou s šířením onemocnění COVID – 19, a s tím spojenými opatřeními, že společnost BETOSAN s.r.o. pokračuje ve výrobě a distribuci materiálů bez přerušení a výpadků.

Současně bychom vás chtěli informovat, že jsme v souladu s doporučeními hygieniků nastavili přísnější interní pravidla pro styk osob a hygienu. Spolupracovníci a zaměstnanci společnosti, kteří navštívili v uplynulých dnech evropské státy zařazené do rizikových oblastí, dodržují předepsanou karanténu. Současně byla přijata taková preventivní opatření, aby jakýkoli náznak onemocnění, nebo rizikový styk s potencionálně nakaženou osobou, byl adekvátně řešen, např. karanténou daného zaměstnance.

Společnost BETOSAN s.r.o. plánuje postupné testování zaměstnanců (dle možností) tak, aby byla vyloučena možnost šíření nákazy.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Pokud by došlo ke změně situace, budeme vás samozřejmě operativně informovat.

V rámci státem vyhlášených opatření vás prosíme o vstřícnost při odběru materiálů v našich skladech. Prosíme vás, abyste v rámci omezení šíření nákazy přicházeli do skladů se zakrytým obličejem, minimalizovali fyzický kontakt s našimi skladníky a zboží převzali bez přímého kontaktu s nimi. Současně prosíme o použití rukavic a dodržování základních hygienických návyků.

Děkujeme za spolupráci

BETOSAN s.r.o.